Home >> Blog >> Hạt dâu tằm thật 100% sản xuất bởi Lê Anh Shop

Hạt dâu tằm thật 100% sản xuất bởi Lê Anh Shop

Vòng dâu tằm được sản xuất bởi Lê Anh Shop bởi những hạt dâu tằm từ gỗ của cây dâu tằm thật 100%.

Những hạt dâu đã được làm sạch dăm và bóng mịn.

Sự khác nhau giữa hạt dâu vừa mới tiện và hạt dâu đã qua xử lý.

Hạt dâu được đóng gói để chuyển cho các CTV của Lê Anh Shop.

Xẻ gỗ từ cây dâu thành lát mỏng rồi đem đi tiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *